previous arrow
next arrow
Slider

ข้อความจากผู้บริหาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum laoreet orci id lectus auctor consequat. Quisque eu lectus vel lorem finibus interdum ac eget lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum laoreet orci id lectus auctor consequat. Quisque eu lectus vel lorem finibus interdum ac eget lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum laoreet orci id lectus auctor consequat. Quisque eu lectus vel lorem finibus interdum ac eget lacus.

ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างวีดีโอ

ของที่ระลึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

นางสาว จุฑารัตน์ คำมี (รุ่นที่ 14)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

นางสาว ศุภลักษณ์ คำปวน (รุ่นที่ 5)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านผลงานดีเด่น

นางสาว จุฑารัตน์ คำมี (รุ่นที่ 4)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นาย หมื่นศักดิ์ ต๊ะกาบโค (รุ่นที่ 9)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านส่งเสริมชุมชนและอาสาสมัคร

ติดต่อสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ที่อยู่ : 201 ตึกราชพฤษ์ ชั้น 1 ห้อง 104 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม .เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์ : (053) 121-370
อีเมล : bcncaa@bcnc.ac.th

เวลาเปิด ทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 น. ถึง 17:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ