การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่